Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rekrutacja

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klas I na podstawie zgłoszenia rodziców. W okresie od 1 kwietnia do 6 maja 2019 r. rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły.

 

Klasy sportowe

Nabór dzieci do klas sportowych odbywa się w terminie  od 1 kwietnia do 23 kwietnia 2019 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej odbędzie się do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

 

W dniu  16 maja 2019 r. do godz. 12.00  podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. W okresie od 17 maja do 24 maja 2019 r. rodzice są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły. W dniu 27 maja 2019 r. do godz. 12.00 komisja rekrutacyjna poda listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Postępowanie uzupełniające trwać będzie od 29 maja do 10 czerwca 2019 roku.

 

Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz liczba punktów odpowiadająca każdemu kryterium:

1) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt;

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania kandydata – 9 pkt;

3) kontynuacja nauki kandydata w zespole szkół lub w zespole szkolno - przedszkolnym – 8 pkt;

4) w obwodzie szkoły zamieszkuje rodzina wspierająca rodziców /opiekunów prawnych kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 6 pkt;

5) w obwodzie szkoły znajduje się miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów kandydata (pracy wykonywanej na podstawie umowy z kodeksu pracy, umowy cywilnoprawnej, miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub miejsca prowadzenia gospodarstwa rolnego) – 5 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższych kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

 

Do pobrania:

PDFUchwała Nr XXVI-320-2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 28 lutego 2017 r. wsprawie kryteriów naboru do klas pierwszych.pdf (248,68KB)
PDFZarządzenie Burmistrza nr 52 w sprawie terminów rekrutacji do szkol na rok szkolny 2019 2020.pdf (585,51KB)

DOCWniosek o przyjęcie dziecka 2020.doc (984,50KB)
DOCZgłoszenie dziecka do I klasy Publicznej Szkoły Podstawowej.doc (939,00KB)