Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Schemat organizacyjny

Zatrudnionych jest 21 nauczycieli:
- 10 osób – pełny etat
- 11 osób w niepełnym wymiarze

 

Dyrektor – mgr Joanna Jeż
Społeczny zastępca dyrektora szkoły – mgr Ilona Makowiec - edukacja wczesnoszkolna, muzyka,
 mgr Krystyna Giza – edukacja wczesnoszkolna, świetlica;
 mgr Jolanta Miczka – edukacja wczesnoszkolna;
 mgr Renata Anioł – język polski, logopedia;
 mgr Maria Langer – język mniejszości narodowej -  niemiecki, język niemiecki,
 mgr Marta Szczęśniak-Koziołek - język angielski,
 mgr Artur Szymczak – historia, biblioteka, wychowanie dla bezpieczeństwa, wos;
 mgr Małgorzata Najgebauer – przyroda, historia, chemia, biologia, terapia pedagogiczna,
 mgr Sybilla Drost - matematyka, fizyka,
 mgr Ewa Dyla – plastyka, technika,
 mgr Paweł Seńkowski– wychowanie fizyczne;
 ks.  mgr Piotr Kamieniak – religia,
 mgr Urszula Gawlica- Paul – religia;
 mgr Jerzy Pytlik – geografia;
 mgr Monika Czernek - matematyka;
 mgr Adelajda Szablicka Komander – język polski, świetlica
 mgr Leszek Ludwikowski –, informatyka;
 mgr Danuta Koziołek – doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog szkolny;
 mgr Aneta Niespodzińska – rewalidacja;
 mgr Anita Żołądek – rehabilitacja;

Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne, w tym 16 ma kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

 

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciele kontraktowi 2, co stanowi 9,5%

nauczyciele mianowani   4, co stanowi 19,04%,
nauczyciele dyplomowani 15, co stanowi 71,4%;

Uczniowie uczą się języków: -
- języka mniejszości narodowej – niemieckiego;
- obcego – angielskiego;
- obcego – języka niemieckiego;
 
W szkole prowadzone są zajęcia:
- logopedyczne,
- rewalidacyjne,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- rehabilitacja;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 

Kółka  zainteresowań: 

- koła rozwijające i utrwalające umiejętności
- koło wiedzy polonistyczne,
- koło wiedzy języka angielskiego,
- koło wiedzy matematycznej,

 

   Klasy i ich wychowawcy:

   I           mgr Krystyna Giza
   II          mgr Ilona Makowiec
   III         mgr Jolanta Miczka
   IV         mgr Renata Anioł
   V          mgr Sybilla Drost
   VII        mgr Paweł Seńkowski
   VIIIa     mgr Małgorzata Najgebauer
   VIIIb     mgr Marta Szczęśniak-Koziołek

 

Pracownicy niepedagogiczni szkoły:
- Anna Czerner – sekretarz szkoły;
- Alojzy Król – woźny, palacz co;
- Dorota Gielnik – kucharka;
- Renata Bartela – intendentka, pomoc kuchenna,
- Renata Wyszka – sprzątaczka,
- Ewelina Zajonc – sprzątaczka,
- Krystyna Joszko - sprzątaczka