Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Schemat organizacyjny

W szkole zatrudnionych jest 21 nauczycieli:
- 10 osób – pełny etat
- 11 osób w niepełnym wymiarze

Dyrektor – mgr Joanna Jeż
Społeczny zastępca dyrektora szkoły – mgr Ilona Makowiec - edukacja wczesnoszkolna, muzyka,
 mgr Krystyna Giza – edukacja wczesnoszkolna, świetlica;
 mgr Jolanta Miczka – edukacja wczesnoszkolna;
 mgr Renata Anioł – język polski, logopedia;
 mgr Maria Langer – język mniejszości narodowej -  niemiecki, język niemiecki,
 mgr Marta Szczęśniak-Koziołek - język angielski, 
 mgr Artur Szymczak – historia, biblioteka, wychowanie dla bezpieczeństwa, wos;
 mgr Małgorzata Najgebauer – przyroda, historia, chemia, biologia, terapia pedagogiczna,
 mgr Sybilla Drost - matematyka, fizyka,
 mgr Ewa Dyla – plastyka, technika,
 mgr Paweł Seńkowski– wychowanie fizyczne;
 ks.  mgr Piotr Kamieniak – religia,
 mgr Urszula Gawlica- Paul – religia;
 mgr Jerzy Pytlik – geografia;
 mgr Monika Czernek - matematyka;
 mgr Adelajda Szablicka Komander – język polski, świetlica
 mgr Leszek Ludwikowski –, informatyka;
 mgr Danuta Koziołek – doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog szkolny;
 mgr Aneta Niespodzińska – rewalidacja;
 mgr Anita Żołądek – rehabilitacja.

Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje pedagogiczne, w tym 16 ma kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu.

Stopnie awansu zawodowego
nauczyciele kontraktowi 2, co stanowi 9,5%
nauczyciele mianowani   5, co stanowi 23,8%,
nauczyciele dyplomowani 14, co stanowi 66,6%.

Uczniowie uczą się języków:
- języka mniejszości narodowej – niemieckiego;
- obcego – angielskiego;
- obcego – języka niemieckiego.

W szkole prowadzone są zajęcia:
- logopedyczne,
- rewalidacyjne,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- rehabilitacja;
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

Kółka  zainteresowań:
- koła rozwijające i utrwalające umiejętności
- koło wiedzy polonistyczne,
- koło wiedzy języka angielskiego,
- koło wiedzy matematycznej.

Organizacje:
- Szkolna Kasa Oszczędności

Na terenie szkoły realizowane są programy edukacyjne i profilaktyczne:
- Szkolny program wychowawczo -  profilaktyczny;
- Akademia bezpiecznego Puchatka;
- Zdrowo jem, więcej wiem;
- Program dla szkół.

Oświata zdrowotna:
- Nie pal przy mnie, proszę; 
- Czas przemian;
- Radosny uśmiech - Radosna przyszłość;
- Trzymaj formę;
- Hiv / Aids.

Klasy i ich wychowawcy:
  
I           mgr Ilona Makowiec
   II          mgr Jolanta Miczka
   III         mgr Krystyna Giza
   IV         mgr Sybilla Drost
   VI         mgr Paweł Seńkowski
   VIIa      mgr Małgorzata Najgebauer
   VIIb      mgr Marta Szczęśniak-Koziołek
   VIII      mgr Renata Anioł

Pracownicy niepedagogiczni szkoły:
- Anna Czerner – sekretarz szkoły;
- Alojzy Król – woźny, palacz co;
- Dorota Gielnik – kucharka;
- Renata Bartela – intendentka, pomoc kuchenna,
- Renata Wyszka – sprzątaczka,
- Ewelina Zajonc – sprzątaczka,
- Renata Lenartowicz - sprzątaczka